Datatilgang og sitering

Dersom du benytter deg av Kommunedatabasen, skal det legges inn en referanse i eventuelle publikasjoner:

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandørs kommunedatabase. Sikt er ikke ansvarlig for analyse av dataene eller for de tolkninger som er gjort her.

Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB). Hvem som har levert data vil fremgå av dokumentasjonen for hver enkelt variabel. Det forutsettes at også dataleverandøren krediteres for bruken av data