Datainnsamling og utvalg

Kommunedatabasen består av omfattende registeropplysninger fra norske kommuner fra 1769 til 2018. Det har vært en pause i oppdatering av databasen, men Sikt har som intensjon å gjenoppta arbeidet. Totalt inneholder databasen nærmere 400 000 variabler om hver kommune og antallet øker jevnlig. Det er Sikt som samsetter registeropplysninger fra ulike registre og datakilder i Kommunedatabasen med formålet om å enklere tilgjengeliggjøre data til kunnskap- og forskningssektoren. Oppbyggingen av Kommunedatabasen startet allerede på 1960-tallet. Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB). Andre datakilder er deriblant:

Sikt ønsker å kontinuerlig forbedre og legge til nye data i Kommunedatabasen. Dersom du har innspill eller ønsker å medvirke ta kontakt på kdb@sikt.no.