Hva er kommunedatabasen?

I Kommunedatabasen finner du statistikk om sentrale tema for norske kommuner, som demografi, økonomi, arbeidsliv, politikk, helse, kultur, samferdsel og naturressurser. Unikt for basen er det at data kan hentes ut for gjeldende kommunegrenser for et hvilket som helst år.


Grafikk: Kommunedatabasen inneholder 400 000 variabler fra 1769 til i dag


Emnegrupper
Dataleverandører

Oppbyggingen av Kommunedatabasen startet allerede på 1960-tallet. Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB).