Konvertering fra CSV til SPSS

EXCEL til SPSS

Konvetere Excel fil SPSS.

EXCEL til STATA

Konvetere Excel fil STATA.

Ønsker du å bruke nedlastede filer til SPSS eller StatA (statistikkprogram). Dette kan gjøres ved å bruke import wizard. Se veiledningsvideoer over.

En csv eller txt fil vil trigge en import wizard i SPSS, men en Excel fil vil derimot importere data direkte inn i programvaren uten mulighet til å definere variabeltyper.

Direkte import fra en Excel fil kan innebære at enkelt variabeltyper importeres i feil format (en numerisk variabel importeres som en string variabel eller at en dato variabel importeres som en string eller numerisk variabel istedenfor dato).

Etter at data er importert til SPSS så er det svært viktig at dataene kvalitetssikres innen videre bruk (analyse).

Undersøk at det er like mange rader (linjer) i datasettet i SPSS som i filen hvor du importerte data fra (f.eks. en Excel fil). Er antall linjer forskjellig så har noe gått galt.